Psycholog Lublin

Psychologia – badanie rozwoju oraz zaburzeń emocjonalnych
Najważniejszym, szczególnie dla rodziców, zagadnieniem psychologicznym jest zgodny rozkwit dziecka. Psychologia perspektywiczna zajmuje się śledzeniem prawidłowego rozwoju od poczęcia. Każdy etap rozkwitu nazywany jest fazą rozwojową. Ten typ psychologii zakłada, że w każdej fazie, człowiek ma do spełnienia pewne zadania, jakie są główne do osiągnięcia kompletnego rozwoju. U noworodków jest to pomiędzy innymi nauka chwytania, mowy, chodzenia czyli inaczej mówiąc wszystkie umiejętności psychomotoryczne. Po pewnym czasie, w okresie dzieciństwa, dochodzi na przykład nauka postępowań społecznych. W okresie dorastania człowiek wypatruje siebie, w tym etapie ówczesny rozwój psychiczny jest niezmiernie znaczący ze względu na przejście tak zwanego buntu młodzieńczego. W fazie dojrzałości najistotniejsze jest odszukanie partnera, założenie rodziny oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa. W minionym etapie rozwoju, czyli starości, człowiek ma za zadanie pogodzić się z nadchodzącą śmiercią, stagnacji oraz dzielenia się całą życiową wiedzą z młodszymi. W psychologii można wyróżnić dużo przeróżnych zaburzeń psychicznych o niesamowitych oraz czasami wyraźnie niedopuszczalnych objawach, do uwierzenia. Jedną z takich chorób na tle psychicznym mogą być zakłócenia somatoformiczne – więcej o tym opowie Psychoterapeuci Lublin. Tego typu zakłócenia, pojawiają się na tle nerwicowym, a ich efekty są czasem wręcz katastrofalne. Jakim sposobem sama nazwa wskazuje zaburzenia te objawiają się somatycznymi schorzeniami medycznymi, jakich przyczyny leżą tylko w zakodowanej informacji w mózgu. Na przykład zaburzeniem takim może być przypadek mężczyzny, który pracując na budowie sprawia wypadek, w wyniku jakiego, pierwszorzędny kolega trafia na wózek inwalidzki.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

Kategorie

Publikacje: