?>

Zatroszcz się o pomoc drogową – holowanie z assistance

Zadbaj o pomoc drogową – holowanie z assistance
W pewnych sytuacjach dochodzi do znacznie bardziej zagmatwanych wypadków samochodowych. Na przykład winny nie posiadał ubezpieczenia OC, wtenczas jesteśmy w stanie zdobyć zadośćuczynienie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak w takim razie to nasza idealna ubezpieczalnia będzie zapewniała nam zadośćuczynienie w tej sprawie. Jednak nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania. Na przykład na poszkodowanym ma okazję ciążyć obowiązek wyrównania strat, jakich nie poniósłby, jeśli by skorzystał z polisy OC winnego danego wydarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat możemy na przykład zaliczyć opłatę za uzupełnienie sumy ubezpieczenia po szkodzie, strata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę – potwierdza to https://krakhol.pl/. Od czasu do czasu w polisach AC zauważymy udział własny. W takim wypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod uwagę zwrócenie kosztów za zamienniki, a nie części, które są oryginalne. Poprawnie więc będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, wtedy wszystko przebiega w dogodniejszej sytuacji, też dla poszkodowanego.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

Publikacje: